WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Zatrudnianie doktorów na publicznych uczelniach na stanowisku profesora w świetle Ustawy 2.0 i statutów wybranych uczelni.

Wprowadzona w 2019 r. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znosi obowiązek habilitacji i rotacji adiunktów po 8 latach od otrzymania stopnia doktora. Jednak adiunkci w dalszym ciągu czują niepewność w zatrudnieniu, czego dowodem są liczne dyskusje m.in. na forach internetowych. Czy doktor może być zgodnie z nową ustawą zatrudniony na stanowisku profesora?

Zgodnie z art. Art. 116. 1. Ustawy 2.0:

1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
3) adiunkta;
4) asystenta.

2. Na stanowisku:

1) profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
2) profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych,
b) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych,
c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;
3) adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;
4) asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (s. 58)

Uszczegółowienie kryteriów zatrudniania pracowników na poszczególnych stanowiskach powinno znaleźć się w Statutach poszczególnych uczelni. Poniżej przedstawiono zapisy zawarte w statutach 25 publicznych uczelni oraz 1 niepublicznej (KUL).

Uniwersytety

Strona internetowa Zapis w statucie
Uniwersytet Wrocławski  https://bip.uni.wroc.pl/188/statut-uniwersytetu-wroclawskiego.html Str. 37, paragraf 166 - profesorem uczelni może być doktor. 
Uniwersytet Warszawski https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf  Str. 49, paragraf 115 - na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba, która ma tytuł profesora, paragraf 117 - na stanowisku profesora uczelni, może być zatrudniona osoba ze stopniem doktora.
Uniwersytet w Białymstoku  http://bip.uwb.edu.pl/uwb/statut/1591,Statut-UwB.html Str. 46, paragraf 89 - profesorem uczelni może być doktor. Dość dobrze opracowane kryteria na stanowisko, konkretniej niż w innych miejscach.
Uniwersytet Jagielloński  https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/akty-prawne Str. 46, paragraf 163 - profesorem uczelni może być doktor.
Uniwersytet Szczeciński  https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.20019-za%C5%82%C4%85cznik-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19-2.pdf Str. 61, paragraf 163  - profesorem uczelni może być doktor. Wymagania: monografia lub cykl artykułów, promotor pomocniczy, promotorstwo 20 prac magisterskich, recenzent prac habilitacyjnych, ważna współpraca międzynarodowa i projekty.
Uniwersytet Rzeszowski  https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/statut Str. 69, paragraf 107 - bardzo ogólne wymagania dla doktora starającego się o stanowisko profesora uczelni.
Uniwersytet Gdański  https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/96448
/zarzadzenie_nr_49r20_rektora_uniwersytetu_
gdanskiego_z_dnia_7_maja_2020_roku_w_sprawie_
ogloszenia_ujednoliconego_tekstu_statutu_uniwersytetu 
Str. 34, paragraf 98 - profesorem uczelni może być doktor habilitowany. Wysokie kryteria dla profesora dydaktycznego.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/statut-uam Str. 36, paragraf 86 - profesorem uczelni może być doktor, natomiast kryteria habilitacyjne.

Uczelnie ekonomiczne

Strona internetowa Zapis w statucie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu http://bip.ue.wroc.pl/download/attachment/333/statut_uew_tekst_jednolity_wg_stanu_na_1012020_r.pdf Str. 33, paragraf 71 - jest tylko profesor dydaktyczny. W punkcie 2. opisano wymagania na stanowiska profesora uczelnianego.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  http://bip.ue.poznan.pl/download/attachment/146/statut_uep_26042019.pdf Str. 32, paragraf 60 - profesorem uczelni może być doktor.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie http://bip.uek.krakow.pl/index.php?id=137 Str. 18, paragraf 50 - profesorem uczelni może być doktor.

Uczelnie rolnicze/przyr.

Strona internetowa

Zapis w statucie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1) https://fs.siteor.com/sggw/files/tresci/Senat/Statut_SGGW_2019_uchwala_84-2018-2019.pdf
Na stronie internetowej (2) jest napisane, że profesorem uczelni może być doktor, który jest autorem lub współautorem co najmniej 20 monografii. 
2) https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-obslugi-nauki/stanowisko-profesora-uczelni
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie https://urk.edu.pl/index/site/3248 Str. 26, paragraf 69 - profesorem uczelni może być doktor.
Uniwersytet Technologiczny-Przyrodniczy w Bydgoszczy https://bip.utp.edu.pl/artykul/58/656/statut-obowiazujacy-od-1-pazdziernika-2019-r Str. 56, paragraf 140 - profesorem uczelni może być doktor.

Uczelnie techniczne

Strona internetowa
Zapis w statucie
Politechnika Wrocławska  https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/statut-pwr paragraf 47 - profesorem uczelni może być doktor.
Politechnika Warszawska https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-ogolne/Statut-Politechniki-Warszawskiej Str. 34, paragraf 118 - brak informacji, jest odniesienie do kryteriów zawartych w ustawie. 
Politechnika Rzeszowska  https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/st-prz Str. 28, paragraf 53 - profesorem uczelni może być doktor.
Politechnika Rzeszowska https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/st-prz;  https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/uchwaly-senatu/2019/27062019  Str. 28, paragraf 53 - profesorem uczelni może być co najmniej doktor. Podano kryteria.
Politechnika Poznańska https://bip.put.poznan.pl/pl/przepisy-ogolne/statut-politechniki-poznanskiej-wejdzie-w-zycie-1102019 Str. 28, paragraf 76 - profesorem uczelni może być doktor. Brak konkretnych wymagań.
Politechnika Gdańska  https://pg.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/statut Str. 22, paragraf 71 punkt 4 - profesorem uczelni może być doktor. Brak konkretnych kryteriów.
AGH  https://www.agh.edu.pl/pracownicy/dokumenty/misja-statut-strategia/  Str. 39, paragraf 4 - profesorem uczelni może być doktor. Mało konkretne wymagania.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny https://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-organizacji-i-rozwoju-uczelni/dzial-organizacyjno-prawny/pliki-do-pobrania.html Str. 12, paragraf 32 -  sprawy pracownicze, bardzo ciekawy zapis, że doktor może być zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego.

Uczelnie medyczne

Strona internetowa
Zapis w statucie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/2020/nowy-statut-pum Str. 26-27, paragraf 80 - najlepiej dopracowane kryteria na profesora uczelni, jasno napisane co kandydat powinien zrobić.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie https://www.umlub.pl/uczelnia/statutstrategia-um/ Str. 41 paragraf 78 ust. 2. - ciekawostka - Senat powinien zatwierdzić taką osobę.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://www.ump.edu.pl/uniwersytet/statut Str. 49 paragraf 84 -  profesorem uczelni może być doktor. Bardzo ogólne kryteria.

Inne

Zapis w statucie Zapis w statucie
KUL  https://bip.kul.lublin.pl/statut-katolickiego-uniwersytetu-lubelskiego-jana-pawla-ii,art_45262.html Str. 26, paragraf 53 - profesorem uczelni może być doktor. Bardzo ogólne kryteria.

Zestawienie powstało dzięki anonimowej osobie, która zebrane informacje zamieściła na forum https://habilitacja.eu/index.php/chronoforum/posts/f1/t458?page=1

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Prosimy również o informacje o tym, jak wygląda zatrudnienie doktorów na Państwa uczelniach, oraz czy w ogłoszeniach konkursowych znajdują się zapisy, dotyczące zatrudniania doktorów na stanowiskach profesora uczelni.

dr Joanna Gruba
Prezes Fundacji
Science Watch Polska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grafika zmodyfikowana, pobrana ze strony: http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/2518/czym-jest-ustawa-2-0.html [pobrano 09.07.2020 r.]

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

Komentarze   
+1 # Katarzyna 2021-12-14 07:46
Dowolna interpretacja zapisów i wprowadzanie na danej uczelni bądź nie ścieżki dydaktycznej zapisanej w Ustawie 2.0 jest co najmniej dziwna. Nie twierdzę, że słuszne są masowe przeniesienia doktorów na profesorów, ale jeśli jest taki zapis, to każda uczelnia powinna stwarzać taką możliwość dla wybitnych dydaktyków ze słusznym dorobkiem naukowym. Skupienie na gromadzeniu punktów i jedynie działalności naukowej powoduje, że nie ma kto organizować konferencji, prowadzić kół naukowych itp., bo po prostu to się nie opłaca.
+2 # Anna 2021-04-22 11:01
Nie ma takiej możliwości na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na stanowiska dydaktyczne trafiają osoby "nieudolne" naukowo, tak więc prestiż tego typu stanowisk jest żaden. Dydaktyka i działalność organizacyjna nie mają żadnej wartości.
0 # Julian 2020-10-05 19:45
Czy odnoszę słuszne wrażenie, że profesor uczelni z samym doktoratem nie będzie tak czy inaczej mógł ani recenzować, ani promować doktoratów (o habilitacjach nie mówiąc)? W tej sytuacji jedynym, co go odróżni od adiunkta, będzie jego nieco wyższa pensja. A dla uczelni taki profesor również nie będzie szczególnie przydatny. Czy się mylę?
+3 # Przemo 2020-07-27 08:24
Na stanowisko Profesora uczelnie powinny zatrudniać ludzi zawsze na zasadzie otwartego konkursu i jawnego postępowania konkursowego. Kiedy taki np. uniwersytet w Poczdamie rozpisuje konkurs, bywa, że pojawia się kilkudziesięciu kandydatów. Jest w kim wybierać. Także w polskiej nauce może być lepiej. Kwestia uczciwości.
+2 # Adam 2020-07-26 10:35
Tu jest coś więcej na ten temat.

"... rektor Politechniki Rzeszowskiej mianował na stanowiska profesorów uczelni 66 osób legitymujących się jedynie stopniami naukowymi doktora, a bez habilitacji, dotychczasowych adiunktów i wykładowców. Sugeruje też, że może to mieć związek z nadchodzącymi wyborami rektorskimi."

forumakademickie.pl/.../...

Po wydarzeniach Marca 1968 roku pojawili się docenci marcowi. Teraz mówi się się docentach gowinowych.

Owszem, powinna być możliwość mianowania na profesora uczelni doktora, który ma wybitne osiągnięcia, ale taka masówka jak wyżej to czysta patologia.
+1 # M2 2020-07-27 08:36
Jak ktoś myślał, że tama Mierny ale Wierny nie puści po demontażu bezpiecznika - był po prostu naiwny. Tak jest zawsze. Dotychczas na większości uczelni przejście przez hab dawało praktyczną pewność profesury podwórkowej w sensownym horyzoncie czasowym. Teraz nieważne jak zdolny, powody do przesunięcia na koniec kolejki zawsze się znajdą.
+3 # brent 2020-07-10 11:22
Uczelnie nie mogą zapisać w statutach czegoś innego niż w ustawie, ale inną sprawą jest to, że prawdopodobnie awans doktora bez hab. na stanowiska profesora dydaktycznego jest mało realny. Zawsze będą "lepsi" kandydaci z hab. i "dobrymi relacjami" w środowisku. Jak się zna to środowisko, to trudno być optymistą.
+2 # Robert Bielecki 2020-07-12 10:50
U nas jedna paniusia dostała awans na profesora UAM od razu z dniem zatrudnienia. Pan dyrektor, któremu była potrzebna do jego prywatnych spraw, zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby do tego doprowadzić. Pracownikom z dwudziestoletnim stażem po habilitacji, którzy się chcieli o awans ubiegać, pisał tak: „Jest kolejka, zgłoszenia do prof. UAM inicjuje Dziekanat. Czekamy”... Dla wspomnianej paniusi nie było ani "kolejki", ani "inicjowania przez Dziekanat", ani żadnego "czekania". Mało tego! Ta paniusia przez cały okres zatrudnienia jej na tym stanowisku, gdy to wszystko wyszło na jaw, nie przyniosła UAM-owi ANI JEDNEGO PUNKTU!
+2 # Zdegustowany 2020-07-13 12:32
Rzeczywiście jest rożnie. Można posiadać dr hab i nie otrzymać stanowiska profesora. A mieć dr i otrzymać stanowisko profesorskie.
+3 # Robert Bielecki 2020-07-13 16:36
To nawet nie chodzi o to, że awans dostaje doktor zamiast doktora habilitowanego, tylko o to, że awans dostaje ktoś, kto jest potrzebny z prywatnych powodów dyrektorowi kosztem pracowników zasłużonych.
+4 # Agnieszka 2020-07-10 10:26
Niestety na naszej uczelni nie ma możliwości awansu na profesora uczelni bez habilitacji. Zapis jest, ale kryteria są niejasne i ci co aplikowali wykazując znaczne osiągnięcia naukowe dostali odmowę;(
+3 # Agnieszka 2020-07-10 10:24
Niestety na naszej uczelni nie ma w dalszym ciągu takiej możliwości. Ci co aplikowali pomimo spełnienia wymogów i posiadania znacznych osiągnięć dostali odmowę awansu. W dalszym ciągu ta możliwość dotyczy tylko i wyłącznie doktorów habilitowanych, a wkrótce i w tej grupie uzyskania awansu zostanie bardzo utrudnione.
+2 # Ewa 2020-07-22 19:07
Na naszej są tylko zapisy a profesora dydaktycznego dostali znajomi Królika. Jest jeszcze Prof naukowy niestety habilitowania nie chcą o tym rozmawiać, że Ustawa wprowadza taka możliwość jakby sami zapomnieli na czym proces habilitacji w Polsce polega:) no ale jak już się dochrapal ....to wiadomo
2.png4.png1.png2.png4.png8.png4.png