WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Kolejny wyrok uchylający decyzję Centralnej Komisji

Pod koniec września odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem administracyjnym w Warszawie na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie RDN) w przedmiocie odmowy przedstawienia kandydatki do tytułu profesora.

Kandydatka otrzymała 7 pozytywnych recenzji osiągnięć naukowych, a mimo to, Centralna Komisja podjęła uchwałę o nieprzedstawianiu jej do tytułu profesora.

Do wyroku odniósł się również pełnomocnik skarżącej – kandydatki do tytułu profesora tytularnego mec. Mariusz Fras:

„Bardzo cieszę się wygranej pani dr hab. Wyrok ten obnaża jak Centralna Komisja ds. stopni i tytułów wydaje decyzję, która razi jednostronnością i przy braku jakiegokolwiek materiału dowodowego ( skarżąca otrzymała 7 recenzji pozytywnych profesorów tytularnych z jej dziedziny medycyny) wydaje decyzję o odmowie przedstawienia kandydatury. Jest to jakieś kuriozum deprecjonujące wartość opinii recenzentów, którzy są biegłymi w sprawie. Sąd nie pozostawił suchej nitki na uzasadnieniu decyzji i braku jego logiki. Rodzi się pytanie retoryczne, które jest śmieszne i tragiczne w postępowaniach awansowych: Jak można odmówić profesury kandydatce, która dostała 7 stanowczych opinii pozytywnych na 7 opinii wydanych na potrzeby tego postępowania? Na to pytanie wszyscy czytający mój komentarz odpowiedzą sobie sami. Pozdrawiam Mariusz Fras”

W przedstawionej sprawie Fundacja Science Watch Polska brała udział jako strona zgodnie z art 31 kpa. Zatem zrobiliśmy kolejny mały krok w budowaniu sprawiedliwego systemu w szkolnictwie wyższym!

 dr Joanna Gruba

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png7.png4.png2.png4.png7.png6.png