WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Czy opłaca się być rektorem?
Rok minął od czasu, kiedy pierwszy raz w nowej kadencji 2020-2024 opracowaliśmy i opublikowaliśmy dla Państwa wynagrodzenia rektorów uczelni publicznych w artykule Gruba przesada czy godne życie rektora?

Co zmieniło się w wynagrodzeniach od tego czasu i jak żyje się rektorom na urzędzie publicznym? Obniżył się standard życia w tym zakresie, czy też uległ podwyższeniu, a może pozostaje na tym samym poziomie?

Dane do opracowania Raportu pozyskano ze źródła bezpośredniego, tj. od samych rektorów - w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytania o wynagrodzenia rektorów wysłano do 135 działających uczelni publicznych w Polsce, w tym do: uczelni technicznych, uniwersytetów, uczelni artystycznych, medycznych, zawodowych, katolickich (podległych MEiN), mundurowych (podległych MON, MSWiA, MS).

Zasady przyznawania wynagrodzeń dla rektorów zostały określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j.  Dz.U.2022.574) w następującym brzmieniu:

,,Art.  140.  [Ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora]

  1. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora uczelni publicznej ustala minister na wniosek rady uczelni.
  2. Wynagrodzenie zasadnicze rektora uczelni publicznej nie może być wyższe niż 300% średniego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor, obliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia za rok kalendarzowy poprzedzający rok wyboru rektora.
  3. Wysokość dodatku funkcyjnego rektora uczelni publicznej nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia profesora.
  4. Rada uczelni może przyznać rektorowi uczelni publicznej dodatek zadaniowy na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3. (cyt. ,,Dodatek zadaniowy może być przyznany z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika").
  5. Wynagrodzenia rektora i głównego księgowego oraz osób pełniących funkcje organów w uczelni publicznej są jawne”.

W skierowanym do rektorów wniosku zapytaliśmy o 6 elementów wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze za miesiące listopad, grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek zadaniowy,
- premię, 
- nagrodę,
- łączne wynagrodzenie miesięczne rektora. 
Odpowiedzi na wniosek Fundacji w przedmiotowym zakresie udzieliło w pełni 123 rektorów. Częściowej odpowiedzi udzieliły 3 uczelnie. Odmówiło udzielenia odpowiedzi 6 uczelni mundurowych, natomiast 3 uczelnie nie odpowiedziały na skierowane wnioski, w tym ponaglenia - w ogóle.

W tabeli 1 w ostatniej kolumnie przedstawiono łączną wysokość wynagrodzenia rektora, w skład którego oprócz elementów, o które wnioskowała Fundacja, mogło zawierać wiele innych elementów (składników) takich jak, np.: nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy, nagroda za szczególne osiągnięcia naukowe, dodatek za pracę w projekcie, wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych czy trzynasta pensja.

Tabela 1. Elementy wynagrodzenia udostępnione przez rektorów.  

 

Lp.

 

Nazwa uczelni

Wynagrodzenie brutto w zł: listopad-grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.

Zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Dodatek zadaniowy

Premia

Nagroda

Łączne wynagrodzenie
(XI-XII-I)

1.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

17 747,00

6 410,00

19 325,60

-

-

43 482,60

2.

Akademia im. Jakuba z Paradyża
Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

12 757,20

4 000,00

5 000,00

-

-

21 757,20

3.

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

10 445,00

3 500,00

6 000,00

-

-

22 034,00

4.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

11 230,00  

-

-

-

-

15 160,50

5.

Akademia Morska w Szczecinie

19 392,00

7 707,00

11 468,00
11 468,00
-

-
-
-

-
-
-

47 293,40
43 574,00
35 825,40

6.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

12 500,00

6 410,00

-           

-

-

21 410,00

7.

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

11 000,00

6 410,00

-

-

-

19 610,00

8.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

13 000,00

6 410,00

15 520,00

-
-
-

-
-
35 853,00

37 530,00
37 530,00
73 383,00

9.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

14 000,00

6 410,00

8 164,00

-
-
-

-
-
-

34 874,00
34 874,00
31 374,00

10.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

14 000,00

6 410,00

-

-

-

23 210,00

11.

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

13 000,00
13 000,00
11 710,00

6 410,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

19 410,00
19 410,00

18 110,00

12.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

12 500,00

6 410,00

-

-

-

18 910,00

13.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

10 229,00

4 900,00

11 500,00

-

-

28 674,80

14.

Akademia Pomorska w Słupsku

9 905,00

5 000,00

7 220,00

-
-
-

-
-
-

31 394,30
38 580,78
31 326,00

15.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

16.

Akademia Sztuki w Szczecinie

12 000,00

5 000,00

-

-

 -

19 400,00

17.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

13 000,00

6 410,00

2 600,00

-

-

24 610,00

18.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

13 000,00

6 410,00

-

-

-

22 010,00

19.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

12 500,00

6 410,00

-

-

-

21 410,00

20.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

14 000,00

6 410,00

4 490,00

-

-

24 900,00

21.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

13 000,00

6 410,00

-

-

-

21 750,00

22.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

13 000,00

6 410,00

-

-

-

32 408,86
33 047,12
32 010,00

23.

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

12 500,00

6 410,00

-

-

-

21 410,00

24.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

14 000,00

6 410,00

-

-

-

23 210,00

25.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

9 908,00

5 700,00

11 000,00

-
-
-

-
-
-

28 720,10
28 589,60
28 589,60

26.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Wrocław

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

27.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

17 916,00

4 500,00

6 000,00
6 000,00
-

-

-

32 254,94
32 254,94
25 999,20

28.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Uczelnia

12 000,00

4 350,00

-

-

-

18 750,00

29.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

16 864,00

4 000,00

10 432,00
16 691,20
16 691,20

-
-
-

-
-
-

34 668,80
40 928,00
40 928,00

30.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

14 163,00

4 000,00

8 800,00

-

-

30 753,60
30 771,60
34 838,27

31.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12 318,00

4 000,00

13 054,00

-

-

31 835,60

32.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

15 305.00

4,000,00

15 444,00

-

 -

37 810,00

33.

Akademia Zamojska

11 000,00

5 000,00

-
5 000,00
5 000,00

-
-
-

-
-
-

18 200,00
23 200,00
23 200,00

34.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

10 540,00

3 500,00

-

-

-

15 937,20

35.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

12 766,00

3 000,00

12 612,80

-

-

30932,00

36.

Gdański Uniwersytet Medyczny

18 000,00

6 830,00

-

-
-
-

-
28 430,00
-

28 430,00
56 860,00
28 430,00

37.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

7 956,00

2 500,00

8 670,00
9 170,00
8 670,00

-
-
-

-
-
-

20 717,20
21 217,20
21 477,10

38.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

10 776,00

3 000,00

11 020, 80

-

-

26 952,00

39.

Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

40.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

7 349,00

3 000,00

6 500,00

-

-

18 318,80
18 570,55
18 593,44

41.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

brak odpowiedzi

 

 

 

 

 

42.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

9 615,00

2 500,00

9 692,00

-

-

23 730,00

43.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

12 550,00

3 000,00

12 000,00

-
-
-

-
-
-

30 060,00
33 640,00
30 060,00

44.

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

11 760,00

3 000,00

11 808,00

-
-
-

-
-
-

26 568,00
28 413,00
26 568,00

45.

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice

6 996,00

3 000,00

6 000,00

 -

 -

17 395,20

46.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

11 520,00

3 000,00

11 616,00

-

-

28 440,00

47.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

8 400,00

3 000,00

  7 100,00

-

-

18 500,00

48.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

8 832,00

3 000,00

  7 800,00

-

-

21 398,40

49.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

8 938,00

2 500,00

  9 150,00

-

-

20 588,40

50.

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

8 093,00

3 000,00

  6 400,00

-

-

18 706,95

51.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

12 500,00

6 410,00

-

-

-

21 035,00

52.

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (PWS Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

13 854,00

3 000,00

12 000,00

-

-

31 624,80

53.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (Podkarpackie)

10 943,00

3 000,00

11 154,40

-

-

27 286,00

54.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

5 032,00

1 000,00
3 000,00
3 000,00

5 057,00

-
-
-

-
-
-

11 378,00
13 378,00
13 378,00

55.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

8 596,00

3 000,00

8 697,00

-

-

22 162,20

56.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

9 301,00

3 000,00

6 000,00

-

-

20 161,20

57.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

9 813,00

3 000,00

10 250,40

-

-

25 026,00

58.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

7 989,00

2 500,00

  3 500,00

-

-

15 586,80   

59.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

9 944,00

3 000,00

7 766,40

-

-

22 500,32

60.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

9 674,00

2 500,00

-

-

-

14 109,00

61.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

9 421,00

3 500,00

10 336,80

-

-

25 047,79
24 684,48
25 047,79

62.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

12 670,00

3 000,00

10 969,00

-
-
-

-
-
-

29 173,00
34 173.00
29 173,00

63.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

7 775,00

1 500,00

3 710,00

-
-
-

-
-
1 494,30

14 540,00
14 540,00
16 034,30

64.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

8 791,00
8 791,00
5 860,67

3 500,00
3 500,00
2 333,33

7 989,00

-
-
-

-
-
-

20 280,00
20 280,00
21 124, 50

65.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

8 389,00

2 500,00

7 622,30

-

-

20 189,10

66.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

8 690,00
9 328,00
5 370,00

3 619,63
3 641,00
-

9 568,00
9 568,00
2 500,00

-
-
-

-
-
-

23 850,03
24 309,32  
  7 870,00 (p.o*)

67.

Politechnika Białostocka

11 419,00

5 000,00

11 493, 30

-

-

30 196,10

68.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12 592,00

5 000,00

11 908,00

-

-

32 018,00

69.

Politechnika Częstochowska

10 400,00

1 000,00

7 410,00

-

-

20 890,00
25 895,98
20 890,00

70.

Politechnika Gdańska

15 603,00

5 500,00

16 800,00

-

-

41 023,60

71.

Politechnika Koszalińska

  9 523,00

5 000,00

11 618,40

-

-

29 328,00

72.

Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki

14 367,00

5 500,00

15 000,00

-

-

37 740,40

73.

Politechnika Lubelska

15 656,00

5 000,00

16 524,80

-

-

41 452,00
41 452,00
40 312,00

74.

Politechnika Łódzka

19 300,00

9 450,00

23 000,00

odmowa

odmowa

odmowa

75.

Politechnika Opolska

10 000,00

4 900,00

-

-

-
1 942,00
-

16 900,00
18 842,00
16 900,00

76.

Politechnika Poznańska

15 545,00

6 100,00

16 835,00

-

-

41 590,00

77.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

12 345,00

5 500,00

11 700,00

-

-

32 014,00

78.

Politechnika Śląska

17 747,00

5 500,00

11 623,50
11 623,50
15 110,55

-
-
-

-
-
37 404,93

34 870,50
34 870,50
75 762,48

79.

Politechnika Świętokrzyska

14 067,00

5 000,00

10 000,00

 

 

31 880,40

80.

Politechnika Warszawska

15 553,00

6 410,00

17 554,00

-

-

42 604,00

81.

Politechnika Wrocławska

17 504,00

5 500,00

18 403,00

-

-

44 907,80

82.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

15 000,00

700,00

7 852,44

-

17 000,00
-
-

49 552,44
32 552,44
32 552,44

83.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13 593,00

5 500,00

15 274,00

-

-

37 085,00

84.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12 060,00

4 900,00

13 568,00

-

-

34 040,00

85.

Szkoła Główna Służby Pożarnicza w Warszawie

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

86.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

8 378,00

-

-

-

-
9 000,00
-

  8 378,00
17 477,00
  8 378,00

87.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15 000,00

6 000,00

10 000,00

-
-
-

-
15 000,00
-

31 000,00
46 000,00
31 000,00

88.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

 8 471,00

3 000,00

3 000,00
6 000,00
6 000,00

-
-
-

-
-
-

15 402,81
18 402,81
18 402,81

89.

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

14 000,00

6 410,00

11 837, 80

-

-

35 047,80

90.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13 242,00

5 900,00

8 000,00

-
1 000,00
-

-
-
-

27 142,00
28 142,00
27 142,00

 

91.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14 064,00

4 900,00

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

92.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10 848,00

5 660,00

12 598,00

-

-

37 275,60
46 887,82
31 275,60

93.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

15 638,00

4 900,00

  7 188,30

-

-

27 726,30

94.

Uniwersytet Gdański

13 995,00
14 621,00
14 621,00

5 500,00
5 000,00
5 000,00

15 500,00

-
-
-

-
-
-

37 794,00
38 545,20
38 545,20

95.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

13 435,00

5 000,00

-

-

-

21 122,00

96.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13 936,00

6 410,00

16 000,00
16 300,00
16 000,00

-
-
-

-
-
-

39 133,20
39 433,20
29 133,20

97.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16 392,00

6 410,00

18 242,00

-

-

41 043, 60

98.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13 469,00

5 300,00

3 34,007
3 347,00
  907,00

-
-
-

-
-
-

22 116,00
22 116,00
19 676,00

99.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12 641,00

5 000,00

14 000,00

-

-

34 169,20

100.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12 474,00

5 000,00

  7 300,00

-

-

24 744,00

101.

Uniwersytet Łódzki

13 221,00

6 410,00

11 000,00

 -

-

30 631,00

102.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

12 664,00

5 500,00

  6 000,00

-

-

27 256,80

103.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16 000,00

6 000,00

15 500,00

-
-
-

-
118 709,00
-

  41 053,00
159 762,19
  41 053,00

104.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15 000,00

6 000,00

16 800,00
16 800,00
-

-
-
-

-
-
-

39 60,000
39 600,00
22 800,00

105.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

16 000,00

6 000,00

-
-
7 850

-
-
-

18 669,00
-
-

40 669,00
22 000,00
29 850,00

106.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15 000,00

6 000,00

15 000,00
15 000,00

17 500,00

-
-
-

-
10 000,00
-

36 000,00
46 000,00
38 500,00

107.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16 000,00

6 000,00

17 600,00

odmowa

odmowa

odmowa

108.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13 000,00

5 500,00

11 000,00

-

-

32 200,00

109.

Uniwersytet Morski w Gdyni

18 000,00

6 410,00

19 528,00

-

-

43 938,00

110.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

13 000,00

6 410,00

-

-

-

22 010,00

111.

Uniwersytet Opolski

13 764,00

5 000,00

10 000,00

-

-

31 516,80

112.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

14 382,00

5 000,00

-

-

-

22 258,40

113.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

10 055,00

5 000,00

-

-

-

18 992,00
18 155,70
17 066,00

114.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

16 178,00

5 000,00

16 942,40

-

-

41 356,00

115.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12 079,00

5 700,00

13 663,00

-

-

31 442,00

116.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13 053,00

5 000,00

  9 000,00

-

-

29 663, 60

117.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  9 929,00

5 000,00

11 940,00

-

-

29 148,80
29 904,11
30 659,42

118.

Uniwersytet Rzeszowski

14 085,00
14 085,00
14 082,00

5 500,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

89 608,00
40 198,50
22 402,00

119.

Uniwersytet Szczeciński

15 214,00

5 000,00

14 149,00

-

-

37 405,80

120.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

12 557,00

5 500,00

13 965,00
13 965,00
14 445,00

-
-
-

 

32 022,00
32 022,00
32 502,00

121.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

12 230,00

5 000,00

13 784,00

-

-

31 014,00

122.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10 696,00

5 500,00

12 956,00

-

-

31 291,20

123.

Uniwersytet Warszawski

17 747,00

6 410,00

19 325,60

-

-

43 482,60

124.

Uniwersytet w Białymstoku

12 257,00

5 000,00

  8 625,00

-

-

28 333,40
29 423,10
28 610,69

125.

Uniwersytet Wrocławski

16 445,00

6 410,00

18 284,00

-

-

48 084,15
49 913,00
48 084,15

126.

Uniwersytet Zielonogórski

12 145,00

5 000,00

  9 429,75

-

-

31 432,75
29 003,75
29 003,75

127.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

15 000,00

6 000,00

12 600,00

-

-

51 00,000
49 600,00
36 600.00

128.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

129.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

odmowa

130.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11 000,00

5 000,00

12 800,00

-
-
-

-
11 538,00
-

31 913,00
48 774,00
31 000,00

 

Uczelnie kościelne - akademickie

 

 

 

 

 

 

 

1.


Akademia Ignatianum w Krakowie

 10 000,00

 2 000,00

-

-

-

 12 000,00

2.

Akademia Katolicka w Warszawie

brak odpowiedzi

 

 

 

 

 

3.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

15 000,00

6 410,00

-
-
-

-
15 000,00
-

-
-
-

24 410,00
36 410,00
24 410,00

4.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

4 327,00
6 690,00
5 985,79

4 840,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

13 574,74
12 812,00
12 868,00

5.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

brak odpowiedzi

 

 

 

 

 

 Źródło: dane uczelni publicznych pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej. Opracowanie własne Fundacji.

Joanna Gruba, Małgorzata Ochniowska

Fundacja Science Watch Polska

 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png7.png5.png0.png6.png1.png8.png