WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Dzięki uprzejmości prof. S. Przytuły, prof. Ł. Sulikowskiego i dra K. Kulikowskiego, udostępniamy Państwu prezentację z webinaru.

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar -

Ocena nauczyciela akademickiego

Webinar odbędzie się w środę, 5 stycznia 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 3 stycznia 2022 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzący


dr hab. prof. UE Sylwia Przytuła – adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska, ekspatriacja, mobilność międzynarodowa oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym. Uczestniczka ponad 25 staży i wizyt studyjnych, m.in. Erasmus University (Rotterdam), DCU (Dublin), University of Applied Sciences Mainz (Germany), a także z Pennstate University (USA), Carnegie Mellon University (USA) oraz Renmin University (Chiny). Wykładowca w ESCIP School of International Business (Francja), Carlos III Unversity of Madrid oraz Malta University dla programu MBA. Była kierownikiem i głównym wykonawca w projektach EUROGATE (Agencja L.da Vinci, 2006), SONATA (2011), OPUS 5 (2015) oraz instruktorem w globalnym projekcie dydaktycznym X-Culture.

   

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Zatrudnienie  na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego), w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od wielu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG, posiada 20 letnie doświadczenie w pracy menedżerskiej w zarządach i radach nadzorczych wielu firm polskich oraz międzynarodowych (“Goplana”, “Nestle”, “Fazer”, “FPL Consultant”, “Polski Len”, “GTL”). Przez wiele lat był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia organizacji pracodawców; od roku 2008 jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Journal of Intercultural Management’”, a w latach 2004-2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja i Zarządzanie”. Jest autorem ponad 300 publikacji oraz kierownikiem, wykonawcą 15 grantów badawczych.

  dr Konrad Kulikowski – adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Psycholog, doktor nauk społecznych. Prowadzi badania w obszarze psychologii poznawczej, psychologii organizacji i psychologii stosowanej. Zwolennik Evidence-Based Management - zarządzania opartego na faktach, prowadzi blog https://evidencebasedhr.wordpress.com/. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności systemów wynagradzania i oceniania pracowników oraz analizą czynników psychologicznych prowadzących do powstawania zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego. Współtworzył portale BadaniaHR.pl oraz WskaznikiHR.pl, cyklicznie publikuje artykuły i analizy adresowane do praktyków zarządzania ludźmi na portalu wynagrodzenia.pl. oraz rynekpracy.pl. Aktualna lista publikacji https://www.researchgate.net/profile/Konrad-Kulikowski/publications

Program webinaru

  1. Przedstawienie wyników badania „Jak naukowcy oceniają systemy oceny okresowej?”
  2. Jak skonstruowane są systemy oceny okresowej badanych naukowców? Czy system oceny motywuje do pracy i jest postrzegany jako sprawiedliwy?
  3. Jak, zdaniem badanych naukowców, systemy oceny okresowej oddziałują na ich pracę i życie prywatne
  4. Omówienie uwag i komentarzy zebranych od uczestników badania
  5. Podsumowanie. Ocena parametryczna pracy naukowej – szanse i zagrożenia
  6. Narzędzia do ewaluacji systemów oceny okresowej – oceń system oceny w Twoim miejscu pracy
1.png8.png2.png0.png8.png6.png5.png