W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar -

Mediacja, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty w społeczności akademickiej?

Webinar odbędzie się w środę, 5 października 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 3 października 2022 r. Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzący

 


dr Paweł Kłos – adiunkt na WPiA UMCS, Akademickie Centrum Mediacji UMCS oraz Katedra TiF  WPiA UMCS.

Praca badawcza:
Płaszczyzna teorii stosowanej prawa (praktycznej teorii prawa) w przyjęciu zewnętrznej integracji nauk prawnych (połączenie z elementami psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii, neurobiologii, lingwistyki, cybernetyki) w przedmiocie:

A. ADR, w szczególności mediacja;
B. Argumentacja w przestrzeni komunikacji;
C. Podejście decyzyjne w mediacji;
D. Logika budowania wypowiedzi oraz zadawanie pytań.

Praca dydaktyczna:
A. Mediacje, negocjacje, język urzędniczy, logika, etyka, wstęp do prawoznawstwa (katalog niezamknięty).

Doświadczenie praktyczne:
A. Mediator od 2011 r. - specjalizuje się w mediacjach w sprawach pracowniczych , w tym wśród społeczności akademickiej, gospodarczych i cywilnych;

B. Warsztaty, szkolenia, praca woluntarna na rzecz propagowania ADR w społeczeństwie polskim (były: prezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji o/ w Lublinie (PCM), członek zespołu problemowego ds. prawnych przy Zarządzie Głównym PCM w Warszawie).

Program webinaru

1. Sytuacja sporna i sposób jej rozumienia w środowiskach akademickich.
2. Brak zrozumienia na płaszczyźnie językowej (różnice pokoleniowe, uznawane wartości pracy własnej w relacji do innych, rozumienie a zrozumienie).
3. Nieregulowane oraz regulowane możliwości reakcji na sytuację sporną.
    A. Negocjacje;
    B. Mediacje;
    C. Rzecznik Praw Akademickich;
    D. Postępowanie sądowe.
4. Rola przepisów prawa zewnętrznie i wewnętrznie obowiązującego dotyczącego społeczności akademickiej a nasze rozumienie i poczucie sprawiedliwości.

 

6.png6.png9.png6.png2.png5.png