WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Z wielką przykrością informujemy, że XXV Ogólnopolski Webinar zaplanowany
na 11 stycznia 2023 r. nie odbędzie się.

Do udziału w webinarze zaprosiliśmy Ministra Edukacji i Nauki - Przemysława Czarnka.

Od 2 listopada 2022 r. ani minister, ani nikt z biura ministra nie odpowiedział.

Dlatego 17 listopada 2022 r. w imieniu Fundacji zostało wysłane ponowne zaproszenie. Tym razem do Dyrektora Departamentu Nauki, Ministerstwa Nauki i Edukacji p. Izabeli Stępień.

Już 21 listopada br. wpłynęła odpowiedź. Niestety odmowna.

"Szanowna Pani Prezes,
odnosząc się do korespondencji z dnia 17 listopada br. dotyczącej wygłoszenia przez przedstawiciela Departamentu Nauki MEiN wykładu w ramach XXIV Ogólnopolskiego Webinaru organizowanego przez Fundację Science Watch Polska, przedstawiam następujące stanowisko w zakresie problematyki awansu naukowego.
Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm., dalej: PSWiN) Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie prowadzonych postępowań Rada pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej (art. 232 ust. 2 PSWiN). Stanowi ona również instancję odwoławczą oraz w odniesieniu do postępowań awansowych wszczynanych na podstawie PSWiN organ sprawujący nadzór nad podmiotami doktoryzującymi i podmiotami habilitującymi w zakresie zgodności z prawem ww. procedur (art. 238 ust. 1 pkt 6 lit. b PSWiN).
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że w zakresie problematyki awansu naukowego właściwym adresatem korespondencji Pani Prezes jest Rada
Doskonałości Naukowej.
Z poważaniem
Tomasz Piotrowski"

Odpowiedź zadziwiająca, gdyż w zaproszeniu nie było mowy o tematyce wykładu. Zaproszenie sformułowane było bardzo ogólnie i zawierało proponowany termin oraz informację, że "zakres i tematykę wykładu możemy omówić w dalszej korespondencji".

29 listopada br. wysłano ponowną prośbę o rozważenie możliwości przeprowadzenia wykładu w ramach webinarów prowadzonych przez Fundację Science Watch Polska. Zaproszenie pozostało bez odpowiedzi.

Jest to pierwszy od dwóch i pół roku przypadek webinaru, który się nie odbędzie.

 

2.png7.png5.png0.png6.png3.png4.png