WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Dokumenty w postępowaniach awansowych

Szanowni Państwo, zamieszczamy na naszej stronie materiały związane z postępowaniami awansowymi. Dokumenty zostały opracowane przez Radę Doskonałości Naukowej i znajdują się również na stronie https://www.rdn.gov.pl/publikacja/id/5.html

Jednym z ważnych celów, którymi się kierujemy, jest dbałość o rzetelność postępowań awansowych na uczelniach. Dlatego prosimy o korzystanie i rozpowszechnianie w środowisku obowiązujących wzorów umów z recenzentami oraz uchwał podejmowanych przez organy uczelni w postępowaniach awansowych.

 

1. Wzór umowy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
2. Wzór umowy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
   

 

 

2.png4.png1.png2.png5.png4.png4.png