WYDARZENIA
 Bezpłatne wykładyKonferencje

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar - Możliwości finansowania badań i rozwoju kariery naukowej w programie ramowym Unii Europejskiej HORYZONT EUROPA.
Webinar odbędzie się w środę, 4 października 2023 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 2 października br. Liczba miejsc ograniczona!

AKTUALIZACJA – 20.09.2023, g. 15:00

Uzupełniliśmy indeks Hirscha kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinach Nauki humanistyczne oraz Nauki społeczne. Obecnie w tabelach zamieszczone są wskaźniki z baz Publish or Perish, Scopus, Web of Science.
Nie planujemy uzupełniania naszego zestawienia o pozostałe dziedziny, gdyż przekracza to nasze możliwości osobowo-czasowe i nie zdążymy przed terminem ogłoszenia wyników naboru do RDN. Przedstawienie dorobku kandydatów powinno być obowiązkiem uczelni i Ministerstwa Edukacji i Nauki, a nie osób zajmujących się działalnością społeczną.
Zdajemy sobie też sprawę, że ocena dorobku publikacyjnego kandydatów do RDN tylko w oparciu o IH może być niewystarczająca ze względu na brakujące dane, ale w interesie osób kandydujących do RDN powinno leżeć to, by aktualizować informacje o swoich publikacjach w najbardziej popularnych bazach.

Szanowni Państwo, zbliża się kolejny rok akademicki, dlatego serdecznie zapraszamy na kolejną edycję certyfikowanego szkolenia pt. Efektywne publikowanie naukowe, które poprowadzi dr hab. Jan Paczesny, prof. IChF.

Od wiosny 2023 r. trwają wybory członków do Rady Doskonałości Naukowej na II kadencję. W wyborach do RDN powinni brać udział kandydaci charakteryzujący się najwyższymi standardami etyczno-naukowymi, gdyż to oni, jako członkowie RDN, odpowiedzialni są za rozwój kadr naukowych w Polsce.

"Kompendium wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy" to publikacja, w której znajdziecie Państwo prawne aspekty prawa pracy oraz check-listy dla pracowników i pracodawców które, powinny pomóc pracownikom odzyskać sprawczość, a pracodawcom zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji. 

ABM przekazało Fundacji dane dotyczące kierowników projektów
Po prawie dwóch latach oczekiwania Fundacja Science Watch Polska wygrała w NSA sprawę przeciwko Prezesowi Agencji Badań Medycznych.

Jak etycznie i skutecznie wykorzystywać indeks Hirscha w ocenie publikacji naukowych – przyczynek do zastosowania w praktyce naukowej
W 2005 r. Hirsch zaproponował, aby wpływ publikacji naukowych mierzyć w odniesieniu do liczby wydanych publikacji za pomocą indeksu h, w ten sposób, że uwzględnia się największą liczbę artykułów, które są cytowane h lub więcej razy.

„Akademickie SelfCare" to lektura skierowana do osób, które osiągnęły poziom młodego dorosłego: przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz tych, których niebawem czeka wybór dalszej ścieżki po ukończeniu szkoły średniej. Porady zawarte w tej książce powstały w oparciu o recenzowane publikacje naukowe, konsultacje ze specjalistami, a także przemyślenia i pomysły autorów, którzy sami zmagali się z tymi problemami w trakcie swoich studiów.

Po ostatnio opublikowanej "Mapie mobbingu na uczelniach w Polsce" do na skrzynkę mailową Fundacji wpłynęło mnóstwo maili, w których doceniacie Państwo podejmowane przez nas inicjatywy. Dzwoniło również wiele osób, a przeprowadzone rozmowy wskazują, że bardzo pozytywnie oceniacie naszą działalność. Bardzo dziękujemy za te życzliwe sygnały!

Nierówność stron w postępowaniach dyscyplinarnych - interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich
W ramach działalności Fundacji wielokrotnie uczestniczyliśmy w postępowaniach dyscyplinarnych na różnych uczelniach. Stajemy w obronie zarówno pokrzywdzonych pracowników naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji uczelnianej.

Mapa mobbingu na uczelniach - analiza wyników
Bardzo dziękuję wszystkim 1805 osobom, które wypełniły ankietę. Bez Państwa głosów diagnoza problemu byłaby niemożliwa.

Błędy, przewlekłość i... umarzanie postępowań awansowych? RPO o potrzebie zmian
Zbliża się koniec 2022 roku, a wraz z nim nadchodzi czarny scenariusz dla wielu osób, które rozpoczęły postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora przed 30 kwietnia 2019 r., czyli zgodnie z Ustawą o stopniach i tytule
[1].

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości – ciekawa inicjatywa uczelni we wsparciu ochrony swoich pracowników i studentów
Biorąc pod uwagę główne cele Fundacji Science Watch Polska warto przybliżyć ważną inicjatywę oddolną osób pełniących różne funkcje na uczelniach w obszarze ochrony praw, równości i bezpieczeństwa. Jest to Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości, organizacja, która określa siebie wspólnotą doświadczeń i wartości.

Klucz do „Prawdy” na UWM
Gdy na uczelni jeden z pracowników wyraża niezadowolenie z warunków pracy, można przyjąć tezę o niedostosowaniu jednostki do otoczenia. Gdy tego samego rodzaju niezadowolenie wykazuje kilka osób, należy uznać, że występuje problem na uczelni.

Raport w sprawie nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego
W Raporcie przedstawiono odpowiedzi dotyczące nagrań posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego otrzymane od 82 retorów uczelni oraz 60 dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN.

Czy opłaca się być rektorem?
Rok minął od czasu, kiedy pierwszy raz w nowej kadencji 2020-2024 opracowaliśmy i opublikowaliśmy dla Państwa wynagrodzenia rektorów uczelni publicznych w artykule Gruba przesada czy godne życie rektora?

W listopadzie 2021 r. do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło pytanie: Gdzie można znaleźć osiągnięcia naukowe osób, które kandydowały do Zespołu VIII Sztuki RDN?

„Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier…” - komentarz
Trzeba zacząć od pochwał, bo to świetne opracowanie – zwarte i przejrzyste. Należą się szczere gratulacje i podziękowania dla Autora za czas poświęcony na ekstrakcję istotnych danych. Wniosków i komentarzy może być wiele, prawdopodobnie w zależności od tzw. „punktu siedzenia”.

Historia Enni
Jestem ofiarą wyrafinowanego mobbingu ze strony kierownika oraz wspierającego, w tych działaniach, jego bezpośredniego przełożonego. Do opisania problemów zostałam przymuszona sytuacją i postawą ludzi stojących po drugiej stronie „sprawy”. Do 27 października 2021r byłam pracownikiem jednego z większych uniwersytetów w Polsce i największego zakładu pracy w moim mieście. Uczelnia – to brzmi szczytnie. Jednak tajemnicą poliszynela, jest prawdziwe oblicze tej instytucji i ludzi w niej pracujących.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka dziedzin i dyscyplin naukowych
W listopadzie 2021 r. został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osoby, które znalazły się na liście rankingowej, i z tego powodu należą im się serdeczne gratulacje, o tym wiedzą, o tyle zbiorowe dane odnośnie miejsca polskich uczelni i rozkładu liczby zajętych miejsc w kategorii dziedzin i dyscyplin naukowych nie były jeszcze publikowane.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest polskim organem państwowym, który rozpoczął swoją kadencję 1 czerwca 2019 r. - poprzedzoną wyborami w kwietniu 2019 r. RDN zastąpiła działającą od 1951 r. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka instytucjonalna

W listopadzie został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osobom, które znalazły się na liście rankingowej, należą się gratulacje, o tyle zbiorowe dane dotyczące miejsca polskich uczelni w nauce światowej nie napawają optymizmem.

Wyszukiwarka parametryczna Publish or Perish

Nauka już od dawna jest globalna i istotne jest czy oraz ile kto wnosi do światowej wiedzy. Ten wkład jest wymierny i można go określić, za wyjątkiem rzadkich sytuacji zastrzeżonych.

Naruszanie zasad etyki w nauce i prawa ochrony własności intelektualnej we wnioskach awansowych.  Część II. Studium przypadku oceny publikacji wieloautorskich w pracy habilitacyjnej

Czwartkowe wieczory z Science - Barwy ochronne

W dniu 18.11.2021 r. w godzinach od 18.00 do 20.15, w ramach „Czwartkowych wieczorów z Science”, poprzez platformę internetową Zoom, odbył się pokaz filmu "Barwy ochronne". Słowo wstępne wygłosił reżyser, profesor Krzysztof Zanussi. W pokazie uczestniczyło 97 osób.

Kolejny wyrok uchylający decyzję Centralnej Komisji

Pod koniec września odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem administracyjnym w Warszawie na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie RDN) w przedmiocie odmowy przedstawienia kandydatki do tytułu profesora.

Naruszanie zasad etyki w nauce i prawa ochrony własności intelektualnej we wnioskach awansowych.  Część I. Studium przypadku oceny pracy habilitacyjnej.

Zaburzenia stresowe pourazowe a sytuacja kryzysu psychicznego w postępowaniu awansowym

Artykuł ma na celu omówienie zaburzeń stresowych pourazowych takich jak ostra reakcja na stres (ASD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD) w kontekście jakości i głębokości doznań psychicznych osób dotkniętych kryzysem psychicznym związanym z postępowaniem awansowym.

Zaczął się długo wyczekiwany urlop - koniec zajęć, koniec sesji egzaminacyjnej. W związku z tym naturalnie pojawia się pytanie - jakie plany wakacyjne macie Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy? Rezerwacja na upragniony, zasłużony odpoczynek zrobiona?

Wszyscy pamiętamy żarcik o tym, jak mężczyzna spotyka swojego dawnego wykładowcę profesora i mówi: Dzień dobry, panie profesorze. Na to profesor odpowiada: Oj, tyle lat upłynęło, a ja się nic nie zmieniłem? A mężczyzna na to: Pan tak, ale płaszczyk nie.

Dnia 22 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom odbyła się dyskusja pt. „Mobbing na uczelni bez cenzury” zorganizowana przez fundację Science Watch Polska. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Dyskusję rozpoczęto o godzinie 18.00, a zakończono o godzinie 20.00.

8.png6.png9.png6.png9.png7.png