W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar - Prawo i etyka w badaniach naukowych - ochrona osiągnięć naukowych. Webinar odbędzie się w środę, 7 czerwca 2023 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 5 czerwca 2023 r. Liczba miejsc ograniczona!

"Kompendium wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy" to publikacja, w której znajdziecie Państwo prawne aspekty prawa pracy oraz check-listy dla pracowników i pracodawców które, powinny pomóc pracownikom odzyskać sprawczość, a pracodawcom zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji. 

ABM przekazało Fundacji dane dotyczące kierowników projektów
Po prawie dwóch latach oczekiwania Fundacja Science Watch Polska wygrała w NSA sprawę przeciwko Prezesowi Agencji Badań Medycznych.

Jak etycznie i skutecznie wykorzystywać indeks Hirscha w ocenie publikacji naukowych – przyczynek do zastosowania w praktyce naukowej
W 2005 r. Hirsch zaproponował, aby wpływ publikacji naukowych mierzyć w odniesieniu do liczby wydanych publikacji za pomocą indeksu h, w ten sposób, że uwzględnia się największą liczbę artykułów, które są cytowane h lub więcej razy.

„Akademickie SelfCare" to lektura skierowana do osób, które osiągnęły poziom młodego dorosłego: przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz tych, których niebawem czeka wybór dalszej ścieżki po ukończeniu szkoły średniej. Porady zawarte w tej książce powstały w oparciu o recenzowane publikacje naukowe, konsultacje ze specjalistami, a także przemyślenia i pomysły autorów, którzy sami zmagali się z tymi problemami w trakcie swoich studiów.

Po ostatnio opublikowanej "Mapie mobbingu na uczelniach w Polsce" do na skrzynkę mailową Fundacji wpłynęło mnóstwo maili, w których doceniacie Państwo podejmowane przez nas inicjatywy. Dzwoniło również wiele osób, a przeprowadzone rozmowy wskazują, że bardzo pozytywnie oceniacie naszą działalność. Bardzo dziękujemy za te życzliwe sygnały!

Nierówność stron w postępowaniach dyscyplinarnych - interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich
W ramach działalności Fundacji wielokrotnie uczestniczyliśmy w postępowaniach dyscyplinarnych na różnych uczelniach. Stajemy w obronie zarówno pokrzywdzonych pracowników naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji uczelnianej.

Mapa mobbingu na uczelniach - analiza wyników
Bardzo dziękuję wszystkim 1805 osobom, które wypełniły ankietę. Bez Państwa głosów diagnoza problemu byłaby niemożliwa.

Błędy, przewlekłość i... umarzanie postępowań awansowych? RPO o potrzebie zmian
Zbliża się koniec 2022 roku, a wraz z nim nadchodzi czarny scenariusz dla wielu osób, które rozpoczęły postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora przed 30 kwietnia 2019 r., czyli zgodnie z Ustawą o stopniach i tytule
[1].

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości – ciekawa inicjatywa uczelni we wsparciu ochrony swoich pracowników i studentów
Biorąc pod uwagę główne cele Fundacji Science Watch Polska warto przybliżyć ważną inicjatywę oddolną osób pełniących różne funkcje na uczelniach w obszarze ochrony praw, równości i bezpieczeństwa. Jest to Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości, organizacja, która określa siebie wspólnotą doświadczeń i wartości.

Klucz do „Prawdy” na UWM
Gdy na uczelni jeden z pracowników wyraża niezadowolenie z warunków pracy, można przyjąć tezę o niedostosowaniu jednostki do otoczenia. Gdy tego samego rodzaju niezadowolenie wykazuje kilka osób, należy uznać, że występuje problem na uczelni.

Raport w sprawie nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego
W Raporcie przedstawiono odpowiedzi dotyczące nagrań posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego otrzymane od 82 retorów uczelni oraz 60 dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN.

Czy opłaca się być rektorem?
Rok minął od czasu, kiedy pierwszy raz w nowej kadencji 2020-2024 opracowaliśmy i opublikowaliśmy dla Państwa wynagrodzenia rektorów uczelni publicznych w artykule Gruba przesada czy godne życie rektora?

W listopadzie 2021 r. do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło pytanie: Gdzie można znaleźć osiągnięcia naukowe osób, które kandydowały do Zespołu VIII Sztuki RDN?

„Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier…” - komentarz
Trzeba zacząć od pochwał, bo to świetne opracowanie – zwarte i przejrzyste. Należą się szczere gratulacje i podziękowania dla Autora za czas poświęcony na ekstrakcję istotnych danych. Wniosków i komentarzy może być wiele, prawdopodobnie w zależności od tzw. „punktu siedzenia”.

Historia Enni
Jestem ofiarą wyrafinowanego mobbingu ze strony kierownika oraz wspierającego, w tych działaniach, jego bezpośredniego przełożonego. Do opisania problemów zostałam przymuszona sytuacją i postawą ludzi stojących po drugiej stronie „sprawy”. Do 27 października 2021r byłam pracownikiem jednego z większych uniwersytetów w Polsce i największego zakładu pracy w moim mieście. Uczelnia – to brzmi szczytnie. Jednak tajemnicą poliszynela, jest prawdziwe oblicze tej instytucji i ludzi w niej pracujących.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka dziedzin i dyscyplin naukowych
W listopadzie 2021 r. został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osoby, które znalazły się na liście rankingowej, i z tego powodu należą im się serdeczne gratulacje, o tym wiedzą, o tyle zbiorowe dane odnośnie miejsca polskich uczelni i rozkładu liczby zajętych miejsc w kategorii dziedzin i dyscyplin naukowych nie były jeszcze publikowane.

Poszukiwanie osiągnięć członków RDN

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest polskim organem państwowym, który rozpoczął swoją kadencję 1 czerwca 2019 r. - poprzedzoną wyborami w kwietniu 2019 r. RDN zastąpiła działającą od 1951 r. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka instytucjonalna

W listopadzie został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osobom, które znalazły się na liście rankingowej, należą się gratulacje, o tyle zbiorowe dane dotyczące miejsca polskich uczelni w nauce światowej nie napawają optymizmem.

Wyszukiwarka parametryczna Publish or Perish

Nauka już od dawna jest globalna i istotne jest czy oraz ile kto wnosi do światowej wiedzy. Ten wkład jest wymierny i można go określić, za wyjątkiem rzadkich sytuacji zastrzeżonych.

Naruszanie zasad etyki w nauce i prawa ochrony własności intelektualnej we wnioskach awansowych.  Część II. Studium przypadku oceny publikacji wieloautorskich w pracy habilitacyjnej

Czwartkowe wieczory z Science - Barwy ochronne

W dniu 18.11.2021 r. w godzinach od 18.00 do 20.15, w ramach „Czwartkowych wieczorów z Science”, poprzez platformę internetową Zoom, odbył się pokaz filmu "Barwy ochronne". Słowo wstępne wygłosił reżyser, profesor Krzysztof Zanussi. W pokazie uczestniczyło 97 osób.

Kolejny wyrok uchylający decyzję Centralnej Komisji

Pod koniec września odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem administracyjnym w Warszawie na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie RDN) w przedmiocie odmowy przedstawienia kandydatki do tytułu profesora.

Naruszanie zasad etyki w nauce i prawa ochrony własności intelektualnej we wnioskach awansowych.  Część I. Studium przypadku oceny pracy habilitacyjnej.

Zaburzenia stresowe pourazowe a sytuacja kryzysu psychicznego w postępowaniu awansowym

Artykuł ma na celu omówienie zaburzeń stresowych pourazowych takich jak ostra reakcja na stres (ASD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD) w kontekście jakości i głębokości doznań psychicznych osób dotkniętych kryzysem psychicznym związanym z postępowaniem awansowym.

Zaczął się długo wyczekiwany urlop - koniec zajęć, koniec sesji egzaminacyjnej. W związku z tym naturalnie pojawia się pytanie - jakie plany wakacyjne macie Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy? Rezerwacja na upragniony, zasłużony odpoczynek zrobiona?

Wszyscy pamiętamy żarcik o tym, jak mężczyzna spotyka swojego dawnego wykładowcę profesora i mówi: Dzień dobry, panie profesorze. Na to profesor odpowiada: Oj, tyle lat upłynęło, a ja się nic nie zmieniłem? A mężczyzna na to: Pan tak, ale płaszczyk nie.

Dnia 22 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom odbyła się dyskusja pt. „Mobbing na uczelni bez cenzury” zorganizowana przez fundację Science Watch Polska. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Dyskusję rozpoczęto o godzinie 18.00, a zakończono o godzinie 20.00.

Na początku marca 2021 r. do Fundacji Science Watch Polska wpłynęła informacja, że Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL w lutym 2021 r. zmieniła oceny 6 studentom III roku na kierunku Historia.

Recenzje w postępowaniach awansowych to jeden z najważniejszych elementów wpływających na nadanie lub odmowę nadania stopnia lub tytułu naukowego. Dlatego osoby ubiegającej się o awans naukowy oczekują na recenzje bardzo często w dużym napięciu emocjonalnym.

Działamy na rzecz większej transparentności Agencji Badań Medycznych
Jak już informowaliśmy na naszym profilu Facebook, nasza Fundacja wygrała sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z Agencją Badań Medycznych o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programu dotacyjnego „Szybkiej ścieżki COVID-19 (sygn. akt II SAB/Wa 434/20).

6.png6.png9.png6.png0.png9.png