WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Działamy na rzecz większej transparentności Agencji Badań Medycznych
Jak już informowaliśmy na naszym profilu Facebook, nasza Fundacja wygrała sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z Agencją Badań Medycznych o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programu dotacyjnego „Szybkiej ścieżki COVID-19 (sygn. akt II SAB/Wa 434/20).

wyrok WSA w Warszawie w sprawie ABM

Czekając na uprawomocnienie się wyroku postanowiliśmy przyjrzeć się działalności ABM. Zauważaliśmy, że na stronach internetowych ABM publikowane są treści uchwał Rady Agencji z pominięciem kluczowych załączników np. dotyczących finansowania Agencji. Tym samym dostępne w Internecie informacje na temat działalności ABM są niepełne. Czyni to działania Agencji nietransparentnymi. Naszą rolą jest zatem dotarcie do materiałów źródłowych i ich opublikowanie. W ten sposób nasza Fundacja stara się zwiększyć przejrzystość działań Agencji Badań Medycznych oraz współkształtować kulturę prawną i organizacyjną ABM.

Poniżej przedstawiono linki do treści uchwał Rady Agencji oraz załączników, stanowiących integralną część informacji zawartych w uchwałach.

Uchwała

Załącznik

Uchwała nr 1/2020

Brak dostępu

Uchwała nr 3/2020

Wersja załącznika 3-2

Wersja załącznika 3-3

Wersja załącznika 3-4

Uchwała nr 4/2020

Załącznik nr 4

Uchwała nr 5/2020

Załącznik nr 5

Uchwała nr 6/2020

Załącznik nr 6

Uchwała nr 7/2020

Załącznik nr 7

Uchwała nr 9/2020

Załącznik nr 9

Uchwała nr 10/2020

Załącznik nr 10

Uchwała nr 11/2020

Brak dostępu

Zdecydowaliśmy, że stosowne uchwały Rady Agencji Badań Medycznych i załączniki do nich będziemy przechowywać również na serwerach Fundacji. Między innymi poprzez archiwizację materiałów publikowanych przez Agencję Badań Medycznych oraz ciągłe monitorowanie działań Agencji nasza Fundacja realizuje bowiem jeden z głównych swoich celów statutowych jakim jest działalność prospołeczna na rzecz jawności i etyki w postępowaniach administracyjnych w nauce i oświacie oraz innych organach administracji państwowej.

 Łukasz Kołodziej

 

2.png7.png4.png1.png0.png9.png7.png